Μήνας: Ιούνιος 2016

Στα ίχνη της ελληνικής ευθύνης. Η ελληνική επανάσταση και ο αντισημιτισμός 1760-1832.

 Από τα τέλη του 2015 η συνέλευση του 0151 αποφάσισε να δουλέψει πάνω σε ένα πλάνο για τη διερεύνηση του ιστορικού βάθους και των πολιτικών χαρακτηριστικών του αντισημιτισμού σε ελληνικό πλαίσιο. Είπαμε ότι θέλουμε να καταγράψουμε μικρότερης και μεγαλύτερης κλίμακας…

10ο Βαλκανικό Αναρχικό Φεστιβάλ Βιβλίου (23-25 Ιουνίου 2016, Ιωάννινα)

afisa-BAB2016

 

 

Πέμπτη, Thursday 23/06/2016

17:00_Έναρξη | Launch

17:15-18:30_ Στα ίχνη της ελληνικής ευθύνης. Η ελληνική επανάσταση και ο αντισημιτισμός 1760-1864 | Digging up the greek responsibility. The national revolution and antisemitism, 1760-1864

Μια ιστορία του ελληνικού κράτους, μια ιστορία των εβραίων στο ελληνικό κράτος, μια ιστορία του αντισημιτισμού. Η πρώτη είναι γραμμένη από πατριώτες ιστορικούς. Απαιτείται σκάψιμο, ανάγνωση πίσω από τις γραμμές, καχυποψία απέναντι στις κυρίαρχες ερμηνείες. Η δεύτερη, η ιστορία των εβραίων, δεν υπάρχει καν. Ελάχιστες/οι μη-εβραίοι ακαδημαϊκοί έχουν ασχοληθεί με το παράξενο αυτό φρούτο. Η τρίτη, η ιστορία του αντισημιτισμού, μην το ψάχνετε. Δεν υπάρχει γιατί βέβαια στην ελλάδα δεν υπάρχουν μειονότητες και άρα ούτε ρατσισμός. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά από αντικρατική, αντιφασιστική σκοπιά.

A history of the greek state, a history of the jews in the greek state, a history of antisemitism. The first one is written by nationalist historians. We need to dig, to read between the lines, to be suspicious against mainstream interpretations. The second one, the history of jews, does not even exist. Just a handful of non-jewish academics have ever dealt with that ‘strange fruit’. The third one, the history of antisemitism, do not even bother to ask. It does not exist because apparently in greece ‘there are no minorities’ and likewise ‘there is no racism’! All these will be discussed from an anti-state and antifascist point of view.

Παρουσιάζεται από | presented by: 0151, https://0151.espivblogs.net/

Το 0151 είναι ένα αντιφασιστικό περιοδικό ενάντια στην ελληνική εμπειρία που γράφεται και διανέμεται από άτομα και συλλογικότητες τρεις φορές το χρόνο από το 2013.

0151 is an antifascist zine against greek reality, written and distributed by individuals and groups thrice a year since 2013.

0151 # 8