Μήνας: Δεκέμβριος 2013

Οδός των ξένων#2 Αφισοκόλληση στη Θεσσαλονίκη: άνω κέντρο και αρχές Δυτικών:

Πρώτα Αγ. Δημητρίου με Ιουλιανού – δίπλα στον τοίχο για τις αφισοκολλήσεις – ένα μικρό στενό η «Μοίραρχου Δ. Κουφίτσα». Για να τιμηθεί ο επί κατοχής υποδιοικητής της ασφάλειας Θεσσαλονίκης Δημήτριος Κουφίτσας. Για να δοξαστεί ο ηθικός αυτουργός της εκτέλεσης…